Algemene voorwaarden cadeaubon


In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op alle door Decathlon Netherlands BV. ("Decathlon") uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte, papieren als plastic cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Decathlon en door Decathlon aangewezen derde partijen. Indien deze voorwaarden tegenstrijdig zijn met de Algemene voorwaarden van Decathlon Netherlands BV, prevaleren de cadeaubonvoorwaarden wanneer het over het gebruik van de Decathlon cadeaubon gaat. Door aanschaf en/of gebruik te maken van een Decathlon cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek kaartnummer en pin-/internetcode. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de cadeaubon (inclusief de internetcode) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Decathlon te worden verstrekt. Decathlon behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Decathlon of een door Decathlon aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Decathlon te overleggen.
 2. Om een cadeaubon online te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte code in.
 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden kunt u nagaan op Decathlon.nl. Iedere cadeaubon is gedurende een periode van twee jaar na de aankoopdatum geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 2. Cadeaubonnen uitgegeven door Decathlon en/of door Decathlon aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Decathlon winkels en online via Decathlon.nl.
 3. De cadeaubon is alleen geldig en derhalve bruikbaar binnen de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 4. Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor openstaande bestellingen.
 1. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker op Decathlon.nl. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon heeft plaatsgevonden en alleen gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare betaalmiddelen.

 1. Conform art 10, lid 3 van de algemene voorwaarden kent de cadeaubon zelf geen herroepingsrecht. Uitgifte van waardebonnen wordt namelijk gekwalificeerd als dienstverlening.
 2. In geval Decathlon overgaat tot restitutie van de factuurwaarde en het product (deels) is betaald met een cadeaubon, zal restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo in uw account met het bedrag dat is betaald met de cadeaubon. Indien de betaling is aangevuld met een ander betaalmiddel, zoals bedoeld in artikel 5, wordt bij de restitutie voor dit deel hetzelfde betaalmiddel gebruikt als waarmee is betaald, tenzij de consument instemt met een andere methode.
 1. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 2. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 3. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik of problemen bij het inwisselen van de cadeaubonnen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

Terug naar boven