Duurzaam ondernemen bij Decathlon

Duurzaam ondernemen bij Decathlon

We realiseren ons dat het anders moet, dat het beter moet. Door middel van strategische keuzes zijn wij geëngageerd om duurzamer te werk te gaan. Lees hieronder hoe we dat doen.

Waarom?

Decathlon is toegewijd om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Hierbij beschouwen wij onze omgeving als ons sportterrein en geloven we dat sporten waardevolle ervaringen bijbrengt. Wereldwijd werken meer dan 70.000 geëngageerde medewerkers mee aan het uitdragen van onze missie “Move people through the wonders of sport”. We willen mensen aanzetten tot beweging, maar ook raken met mooie sportherinneringen en bewegen naar positief gedrag. Zoals onze CEO Barbara Martin Coppola zegt: "Mens en milieu staan centraal in het bedrijf; zij vertegenwoordigen twee van de vijf pijlers in onze nieuwe strategie en zijn nu net zo belangrijk als onze financiële prestatiecriteria.".

Hoe?

Samen met verschillende teams verspreid over meer dan 30 landen schreef Decathlon een transitieplan dat loopt van 2020 tot 2026. Hierbij baseren we ons op drie pilaren om meer sociaal en ecologisch verantwoord te ondernemen: 1. Het ontwikkelen van mensen 2. Het behoud van natuur 3. Het creëren van duurzame waarde Als je benieuwd bent naar wat deze voornemens inhouden en wat wij in de praktijk doen om onze impact wereldwijd te verbeteren, lees dan ons Non-Financial Reporting Declaration van 2022. Hier vind je zowel onze acties van 2022 terug als onze doelstellingen en strategie voor de komende jaren. Een verkorte versie van dit rapport vind je terug in ons Transitieplan.

Lees onze Non-Financial Reporting Declaration
Lorem ipsum

1. Het ontwikkelen van mensen

Decathlon neemt op regelmatige basis interne enquêtes af bij haar werknemers om te waken over welzijn, veiligheid en gezondheid op het werk. Verder wordt er hoog ingezet op het trainen van teammates en er wordt gewaakt over diversiteit en inclusiviteit. Lees verder in ons Transitieplan vanaf pagina 8 of in onze Non-Financial Reporting Declaration vanaf pagina 26.

2. Het behoud van natuur

Om de natuur te beschermen, ondernemen wij verschillende acties om onze belastende impact op het milieu te verkleinen en bij te dragen aan het beschermen van biodiversiteit. Wij beschouwen het als ontwerper, producent en distributeur van sportproducten als onze verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot te verminderen in overeenstemming met aanbevelingen die gebaseerd zijn op de wetenschap. Alle strategische beslissingen om onze emissies omlaag te brengen zijn daarom gebaseerd op het Science Based Target Initiative (SBTI). Dit wil zeggen dat ze in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graden Celsius. We onderscheiden drie hoofdpijlers op vlak van het verlagen van onze CO2-emissies. -- De absolute uitstoot van broeikasgassen (tCO2e) in scope 1 en 2 tegen 2026 met 90% verminderen ten opzichte van het basisjaar 2016 -- De intensiteit van de broeikasgasemissies (tCO2/euro toegevoegde waarde) in hetzelfde tijdsbestek met 53% verminderen in scope 1, 2 en 3 -- 90% van de leveranciers betrekken bij de uitstoot van aangekochte goederen en diensten, bij het stellen van op wetenschap gebaseerde doelstellingen door 2026 Lees verder in ons Transitieplan vanaf pagina 16 of in onze Non-Financial Reporting Declaration vanaf pagina 54.

Circulaire Economie

Omdat het grootste deel van onze uitstoot bepaald wordt door de productie en het gebruik van onze producten, richtten we enkele initiatieven op die de levensduur van onze producten kunnen verlengen. Hierdoor gaan onze producten langer mee in tijd en kunnen er meerdere mensen gebruikmaken van eenzelfde product! Onze overwegingen bij het ontwikkelen van een model voor een circulaire economie zijn in eerste instantie gericht op ons productassortiment (grondstoffen, <a href="https://www.decathlon.nl/ecodesign"><b><u>ecodesign</u></b></a>), vervolgens op nieuwe consumptiepatronen (<a href="https://www.decathlon.nl/repair"><b><u>reparatie</u></b></a>, <a href="https://www.decathlon.nl/secondlife"><b><u>tweedehands</u></b></a>, <a href="https://www.decathlon.nl/rental"><b><u>verhuur</u></b></a>) en ten slotte op efficiënt afvalbeheer. Vind hieronder meer informatie of lees verder in ons Transitieplan vanaf pagina 22 of in onze Non-Financial Reporting Disclosure vanaf pagina 88.

2.1 Ecodesign benadering

Decathlon zet in op ontwerp via ecodesign, een manier van productontwikkeling om de belastende impact van producten op het milieu te verminderen. Bij een ecodesign benadering wordt rekening gehouden met de effecten op de omgeving vanaf de vroegste ontwerpfasen en gedurende de gehele levenscyclus van het product. In de praktijk betekent dit dat we moeten nadenken over hoe we de milieu-impact van het product gedurende de hele levenscyclus kunnen verminderen.

Lees meer over onze ecodesign benadering
Lorem ipsum

2.2 Circulaire programma's

Met onderstaande programma's kunnen wij de levensduur van onze producten verlengen. Zo kan je een gebruikt product inruilen voor een giftcard via BuyBack, een product huren of een abonnement nemen via Rental, je product (laten) repareren via Repair en ten slotte tweedehands producten kopen via Second Life.

Circulaire programma's

2.3 Samenwerkingen

Bij Decathlon werken we achter de schermen met verschillende partners samen om onze circulaire programma's te optimaliseren. Uiteraard spelen consumenten hier ook een rol in.

Inzameling textiel

Bij Decathlon werken wij samen met Curitas voor het inzamelen van gebruikt textiel. Op dit moment kunnen klanten gebruik maken van de Curitas containers op de volgende locaties: Alkmaar, Amsterdam ArenA, Amsterdam Noord, Apeldoorn, Arnhem, Best, Breda, Den Haag, Enschede, Groningen, Kerkrade, Leeuwarden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam Alexandrium, Rotterdam Coolsingel, Utrecht The Wall en ons distributiecentrum in Tilburg. Curitas (onderdeel van Boer Group) is verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en recyclen. Decathlon ontvangt een bedrag per netto ingezamelde hoeveelheid textiel. Dit bedrag wordt overgemaakt naar Trees for All die vervolgens bomen plant in Nederland en Oeganda.

Lees hier meer over hoe Curitas te werk gaat
Lorem ipsum

3. Het creëren van duurzame waarde

Bij Decathlon worden sociale, ecologische en financiële performance meegenomen in onze waardeberekingen. Om ervoor te zorgen dat duurzame ontwikkeling mee in het hart van onze strategieën wordt genomen, zijn er bij Decathlon bestuurscommissies opgezet die zich specialiseren in “People”& Sharing”, waarbij gefocust wordt op menselijke en sociale aspecten van ons duurzaamheidsbeleid, en “Environmental Transition”, waarbij gefocust wordt op het bedenken en implementeren van onze klimaatdoelstellingen. De commissies komen drie maal per jaar samen om een goede opvolging en integratie te waarborgen. Lees meer in ons Transitieplan vanaf pagina 24 of in de Non-Financial Reporting Declaration vanaf pagina 126.

Tips om bij te dragen

Consumenten kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van de CO2e-uitstoot voor e-commerce.

Lees hier meer over wat jij kan doen
Lorem ipsum