Ecodesign benadering

Ecodesign benadering

Een manier van productontwikkeling om de belastende impact van producten op het milieu te verminderen.

De ecologische voetafdruk van Decathlon

In 2022 waren de winning van grondstoffen en het maken van producten verantwoordelijk voor 78,2% van onze ecologische voetafdruk. Daarom is het essentieel dat we prioriteit geven aan acties op dit gebied. Omdat we onze eigen producten ontwikkelen en deels ook zelf vervaardigen, hebben we de mogelijkheid om acties te ondernemen om onze milieu-impact te verminderen. We kunnen immers zorgvuldig nadenken over de materialen en processen die we gebruiken.

De ecodesign benadering

Bij een ecodesignbenadering wordt rekening gehouden met het milieu vanaf de vroegste ontwerpfasen en gedurende de gehele levenscyclus van het product. In de praktijk betekent dit dat we moeten nadenken over hoe we de milieu-impact van het product gedurende de hele levenscyclus kunnen verminderen. Een product dat is ontwikkeld (of opnieuw is ontwikkeld) volgens deze benadering blijft dezelfde functie vervullen als een conventioneel ontwikkeld product: een ecodesigned hardloop-T-shirt blijft dus vooral een goed hardloop-T-shirt!

Lorem ipsum

De productlevenscyclus

Hiermee worden alle fasen bedoeld die producten gedurende hun levenscyclus doorlopen. - Grondstoffen: ontginning en verwerking - Productie: productietechnieken - Transport: van productielocatie naar distributielocatie - Distributie: waar en hoe het product wordt verkocht - Gebruik: gebruik, wassen en onderhoud van het product - Einde van de levensduur: reparatie, recycling, vernietiging

Lorem ipsum

Levenscyclusanalyse

  1. Door de ecologische voetafdruk van een product te analyseren, kunnen we bepalen welke fasen in de levenscyclus de grootste impact hebben. Zo kunnen ontwerpteams producten ontwikkelen met een kleinere impact op het milieu.

  1. Eerst en vooral identificeren we oplossingen en de voordelen voor het milieu beoordelen

  1. We beschikken over een netwerk van experts op het gebied van de verschillende industriële processen van Decathlon. Dankzij hen kunnen onze ingenieurs de meest geschikte oplossingen voor een productcategorie in kaart brengen (= in de fasen van de levenscyclus met de grootste impact op het milieu). Vervolgens kunnen we de voordelen van deze oplossingen voor het milieubeoordelen (vooral met behulp van de Glimpact-tool voor levenscyclusanalyse). Deze laatste tool stelt ons specifiek in staat om milieusimulaties uit te voeren voor elk van onze producten en verschillende alternatieve ontwerpscenario’s voor te stellen.

Zodra de oplossingen in kaart zijn gebracht, moeten we zeker weten dat er geen dwingende regelgeving met betrekking tot dit idee bestaat, nu of in de nabije toekomst. Als de beoogde oplossing al een wettelijke verplichting is, kan dit geen onderscheidend criterium zijn. Om te worden overwogen voor een product, moet de gekozen oplossing onderscheidend zijn, dat wil zeggen dat deze nog geen standaard op de markt mag zijn. Als we het voorbeeld van katoen nemen, is het BCI-label (Better Cotton Initiative) al wijdverspreid en kan het nauwelijks worden beschouwd als een ecodesign-maatregel.

Lees meer over de milieubeoordeling van onze producten
Lorem ipsum

Na de analyse: de implementatie van de ecodesign-maatregelen

Alleen significante effecten op de gehele levenscyclus van het product worden in aanmerking genomen. Met andere woorden: Decathlon implementeert de meest milieurelevante oplossingen (gerecyclede materialen, type kleuring, enz.).

Een stap verder

Om de controle over grondstoffen te verbeteren en zijn impact te verkleinen, concentreert Decathlon zijn inspanningen in 2022 op de 5 materiaalcategorieën met de grootste impact op het gebied van gebruikte hoeveelheden en CO2-uitstoot: metalen (aluminium, staal, gietijzer), textiel (natuurlijk en synthetisch), papier, kunststoffen en rubber. Voor elk van deze materialen zijn er nu gespecialiseerde teams verantwoordelijk voor: - De implementatie van oplossingen en innovaties, - Het opzetten van de meest geschikte partnerschappen, - De opvolging van twee prestatie-indicatoren: het percentage producten waarin ecodesign- materialen zijn verwerkt en de CO2-equivalenten die hiermee zijn vermeden.

Lorem ipsum
Onze producten moeten aan tal van technische en kwaliteitseisen voldoen. De alternatieven zijn niet altijd volwassen technologieën op de markt. Voor een aantal van onze producten gebruiken we bijvoorbeeld katoen uit biologische teelt, maar deze manier van telen is minder productief. Hierdoor is deze katoensoort minder beschikbaar op de markt dan conventioneel geteeld katoen. In 2022 was 23% van de omzet van Decathlon afkomstig van producten met een ecodesign benadering.

AFNOR-certificering

Decathlon werd door Association Française de Normalisation (AFNOR) gecertificeerd voor haar ecodesign-benadering. Met een score van 713 op 1000 heeft Decathlon de “Exemplary” certificering van het AFAQ-label behaald, wat het hoogste niveau van labelling is. Er zijn vijf hoofdcriteria voor de AFAQ ecodesign-benadering: bedrijfsstrategie, vaardigheden en technieken voor ecodesign, operationele implementatie van ecodesign, interne en externe communicatie en meten en verbeteren.

Lorem ipsum