Duurzame ontwikkeling en sporten

"Bij Decathlon geloven we dat het beschermen van de aarde en haar mensen onlosmakelijk onderdeel is van het bereiken van ons doel: sport toegankelijk maken voor iedereen."

Onze missie

De missie van Decathlon is om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doen we door bijvoorbeeld kwalitatief goede producten voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Ook stimuleren we sporten op plekken waar het nog geen gemeengoed is om te (kunnen) sporten. Denk hierbij aan landen als China, India en Ghana waar onze komst sporten voor meer en meer mensen toegankelijk maakt.

Ons streven om eenieder te kunnen laten genieten van het plezier en de gezondheidsvoordelen van sporten stopt echter niet bij het aanbieden van sportproducten. Sporten doen we zelf het liefst samen met enthousiaste medesporters in de natuur. Sporten toegankelijk maken is dan ook ondenkbaar zonder zorgt te dragen voor de aarde en haar mensen. In onze lange termijn visie is duurzame ontwikkeling één van de vijf strategische doelen waar we ons voor inzetten.

Onze toezegging om onze CO2 uitstoot te beperken

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de negatieve impact van onze bedrijfsvoering te minimaliseren. Sinds 2013 meten we de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij onze bedrijfsactiviteit. Dit doen we in samenwerking met het OEF (Organisation Environmental Footprint) van de Europese Commissie. Doordat we op steeds meer plekken op aarde sport toegankelijk willen maken zal onze CO2 uitstoot ook steeds verder toenemen indien we geen actie ondernemen. Daarom hebben we onszelf het doel gesteld om in 2021 onze CO2 uitstoot niet hoger te laten uitkomen dan in het jaar 2016, namelijk op 7.057.000 ton CO2 equivalent. Onze bedrijfsactiviteit in Nederland was in 2016 verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de totale CO2 uitstoot van Decathlon United.

Om dit ambitieuze doel te bereiken werken we op alle vlakken aan duurzamere alternatieven. Eco-design, duurzamer transport en energiezuinige winkels zijn enkele van de acties die we ondernemen.

Onze verantwoordelijkheid in productie

Met meer dan 1300 toeleveranciers voor onze producten verspreid over 28 landen is het controleren van de sociale omstandigheden en de invloed op het lokale milieu een belangrijke taak voor onze productie teams. Constante audits en langdurige partnerschappen zorgen voor zekerheid over de herkomst van onze producten. In 2016 zijn er 664 audits uitgevoerd bij toeleveranciers verspreid over de wereld.

Onze auditors controleren onze partners op het naleven van onze Code of Conduct die iedere toeleverancier moet tekenen. In deze Code of Conduct zijn o.a. opgenomen dat kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden en dwangarbeid onacceptabel zijn. Indien onze auditors een werksituatie constateren die direct gevaar oplevert zullen ze het werk per direct stil laten leggen. Daarnaast zet Decathlon zich in voor het eerlijk belonen van de werknemers in de productiefaciliteiten en is het mogelijk maken van sport op de productielocaties een belangrijk streefpunt.

Onze duurzame producten

Energie label In samenwerking met onze merken werken we aan een steeds duurzamer aanbod van producten zodat we nu en in de toekomst kunnen blijven genieten van sporten in de geweldige natuur. Ons streven is om in 2019 100% van ons aanbod van textiel en schoenen te voorzien van een ‘milieulabel’ om de score van het product aan te geven in vergelijking met andere producten. In 2016 was 8,7% van onze producten van een milieulabel voorzien. Dit maakt het makkelijk om onze producten onderling te vergelijken, en we hopen andere retailers te bewegen mee te gaan in het labelen van hun producten.

Naast het meten van de impact en labelen van onze producten werken we aan het verminderen van de impact van onze producten. Vanaf 2020 zal al onze katoen van een duurzame oorsprong zijn (biologisch geteelde katoen, gerecycled katoen of katoen van het Better Cotton Initiative). 20% van het polyester dat we gebruiken voor onze kleding is al afkomstig van gerecycled materiaal. We streven ernaar om steeds meer gerecycled materiaal te gebruiken en zo een circulair productiemodel steeds meer vorm te geven.

Duurzame winkels

Ook in Nederland dragen we actief bij aan een beter milieu door bijvoorbeeld windenergie in te kopen en op steeds meer locaties zelf energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. Steeds meer winkels worden voorzien van ledverlichting en we zamelen op verschillende locaties oude (sport)kleding en schoenen in om deze te recyclen. Zo kunnen we samen met onze sporters op een duurzame manier blijven sporten.


Winkel in Breda met zonnepanelen

Transparantie en rapportage

Jaarlijks publiceren we een uitgebreid Corporate Social Responsibility rapport waarin we verslag doen van waar we staan op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit engelstalige rapport is hier te downloaden.

Het beknopte overzicht van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt u hier vinden.

Werk aan de winkel

Er zijn nog veel stappen te zetten voordat we volmondig kunnen zeggen dat we een positieve impact hebben op de wereld. We zijn al trots op onze bijdrage aan het mogelijk maken van sporten voor meer en meer mensen. We zijn trots op het geven van een betekenisvolle werkplek waar eenieder vrij is zich te ontwikkelen aan bijna 80.000 teamgenoten. We werken er hard aan om ook trots te kunnen zijn op het verkopen van producten die actief een bijdrage leveren aan het herstellen van de geweldige natuur waarin we sporten.