ROTSKLIMMEN: WELKE ZEKERINGS TECHNIEKEN GEBRUIKEN EN HOE ABSEILEN?

Zowel bij rotsklimmen als bij alpinisme maakt de klimmer het touw vast aan zijn klimgordel. Het is verboden om zich in te binden in een musketon. De korte kant van de musketon is de minst sterke kant en bij een zware val aan die kant is het risico groot dat de musketon breekt.

klimmen simond

HET TOUW AAN JEZELF VASTMAKEN

Om het touw aan jezelf vast te maken, bind je het touw met een achtknoop aan je klimgordel. Dat doe je op deze manier: Voor klimgordels met een zekeringslus en een dubbel inbindpunt, moet je jezelf met een achtknoop inbinden aan het dubbel inbindpunt. De zekeringslus is het onderdeel van de klimgordel dat de grootste belasting kan weerstaan (25 kN). Maar het dubbel inbindpunt is, in tegenstelling tot de zekeringslus, verstevigd om bestand te zijn tegen wrijving van het touw. Voor klimgordels met één enkel inbindpunt gebruik je die om in te binden. WAARSCHUWING: maak jezelf altijd vast aan het enkel of dubbel inbindpunt van de klimgordel en nooit aan de heupgordel of materiaallussen. Deze opmerking geldt in het bijzonder voor kinderen.

techniek-touw-klimmen

ROTSKLIMMEN: ZEKERINGSTECHNIEKEN

Topropen is klimmen langs een enkel touw dat van te voren bovenaan de route is aangebracht. De klimmer bindt zichzelf in aan één streng en de zekeraar plaatst zijn zekeringsapparaat op de andere streng. De zekeraar hoeft dan alleen het touwoverschot in te halen terwijl de klimmer naar boven klimt. Wanneer de klimmer boven is aangekomen, laat de zekeraar hem weer zakken tot op de grond. Topropen wordt gebruikt in klimzalen en op oefenrotsen. Het geeft vertrouwen en is erg veilig omdat de klimmer niet kan vallen, op voorwaarde dat het touw altijd min of meer strak staat.

VOORKLIMMEN

Voorklimmen is het omhoog klimmen op een rots waarbij het touw niet is vastgemaakt bovenaan de route. De klimmer moet dus zichzelf zekeren terwijl hij omhoog klimt, door het touw vast te klikken aan zekeringspunten die langsheen de route zijn geplaatst.~~Die punten bevinden zich ter plaatse (sportklimmen) of worden door de klimmer geplaatst (cams, rotshaken enz.). Bij een val zal de laatst geplaatste runner de klimmer tegenhouden. Bij topropen haalt de zekeraar het touwoverschot in. Maar hier moet de zekeraar het touw door het zekeringsapparaat laten lopen zodat de voorklimmer naar boven kan klimmen. Wanneer de klimmer boven is, bindt hij zichzelf in zodat hij veilig vast zit en bouwt hij de stand. Hij kan dan de volgklimmer zekeren (die voordien de voorklimmer heeft gezekerd). De volgklimmer neemt de setjes (en alle andere geplaatste zekeringspunten) mee en klimt tot bij de voorklimmer op de stand. Over het algemeen wordt de volgklimmer voorklimmer bij het volgende stuk, om te vermijden dat het touw en de uitrusting moet worden doorgegeven, daarna wisselen ze weer van rol.

voorklimmen-simond

DE STAND

Een stand is een stopplaats, halfweg of bovenaan een route, gemaakt van een verankering bestaande uit verschillende punten die met elkaar verbonden zijn. Op multipitch routes bewegen de klimmers van de ene stand naar de volgende. De voorklimmer bereikt de stand, de volgklimmer komt tot bij hem en wordt vervolgens voorklimmer tot aan de volgende stand.

Een stand bestaat altijd uit minstens 2 punten die door middel van een of meer lussen (of touwen) met elkaar verbonden zijn. De door de lussen gevormde hoek moet zo klein mogelijk zijn om de trekkracht op de verankeringspunten te verminderen.

Wanneer de verankeringspunten van een stand al aanwezig zijn, moet je er alleen bij komen met een lus om de volgklimmer te zekeren.

Wanneer er geen ankers ter plaatse zijn, moet je een stand bouwen met rotshaken, nuts, cams, ijsschroeven (voor alpinisme), soms met een uitstekende rots of een boom. In elk geval is voorzichtigheid essentieel en soms is het beter om meer dan het aanbevolen minimum van twee verankeringspunten aan te brengen. Een derde punt is altijd welkom om de veiligheid van de stand te verhogen.

klimmen-stand-simond

EXTRA TIP

Bij rotsklimmen kan je jezelf inbinden op de stand met een bandsling en een musketon met schroefsluiting. Wanneer je ingebonden bent, kan je abseilen. Deze techniek is gemakkelijk te oefenen op een klimmuur in een klimzaal.

Voordelen:

+ Handig (altijd klaar, geen handelingen nodig).

+ Veilig (fouten zijn vrijwel niet mogelijk tenzij je je musketon verwart met de verbinding voor de zekeringsketting).

+ Dynamisch (waarschuwing: je moet altijd vermijden dat je valt aan een korte touwlengte).

Nadelen:

- Omvangrijk

ABSEILEN

Bij abseilen haal je bovenaan een route een touw in het midden door abseilringen. Daarna gooi je de twee strengen touw naar beneden. Je kan dan aan het touw afdalen met een zekeringsapparaat. Wanneer je op de lagergelegen stand of op de grond bent aangekomen, hoef je slechts aan één streng te trekken om je touw te recupereren.

WAARSCHUWING: Je moet goed opletten en georganiseerd blijven in het behandelen van de touwen. Helaas moeten we er hier aan herinneren dat de meeste klimongevallen gebeuren bij het afdalen door abseilen.

abseilen-klimmen