Vloeibaar magnesium wit/goud

9,99
Maat: Maattabel
150ML
Alleen verkrijgbaar in de winkel
Bezorgen in de winkel:

We ontwikkelden dit product voor muurklimmen, rotsklimmen en boulderen

Snel droog, biedt een uitstekende grip op alle soorten grepen. Gebruik ook een beetje magnesiumpoeder voor een optimale grip.

PRODUCTVOORDELEN

Slipvastheid

Voor meer grip en drogere handen.

Gebruiksgemak

Schudden, 2 druppels op de handen doen en uitstrijken in een dun laagje

TECHNISCHE INFORMATIE

AANBEVELINGEN

Respecteer de voorzorgen bij het gebruik.
Gevaar.
Zeer licht ontvlambare vloeistof en gassen.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Alleen buiten of in een goed geventileerd ruimte gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen indien mogelijk.
Blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een antigifcentrum / arts raadplegen.

BIJ INSLIKKEN

Niet laten braken.
Spoel de mond met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

PRODUCTIELAND

Geproduceerd in het UK

Garantie

1 jaar

Anderen gingen je voor

REVIEWS

Loading

VERGELIJKBARE PRODUCTEN