Productvoordelen

Grip

Veel grip om de klimgrepen gemakkelijker te pakken en voor meer gevoel.

Sneldrogend

Snel droog: in 22 sec. Dit kan licht variëren afhankelijk van de omstandigheden.

gebruiksgemak

Schudden, 2 druppels op de handen doen en uitstrijken in een dun laagje

Technische informatie

Samenstelling

Dit product bevat 72,9% alcohol (isopropanol) en colofonium.
Colofonium verbetert de grip en isopropanol versnelt het drogen.

CHEMISCHE PRODUCTEN KUNNEN GEVAREN INHOUDEN

OPGELET, DIT PRODUCT KAN BEPAALDE GEVAREN INHOUDEN.
HOUD JE AAN DE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK:

Zeer licht ontvlambare vloeistof en gassen.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Alleen buiten of in een goed geventileerd ruimte gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen indien mogelijk.
Blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een antigifcentrum / arts raadplegen.

GEPRODUCEERD IN DUITSLAND

Geproduceerd bij onze partner in Duitsland

Garantie

2

Gewicht

0.125 kg

Overige informatie

TESTS

Ontwikkeld door onze teams, in het dal van Chamonix (Frankrijk) aan de voet van de Mont Blanc.
Onze technische partners hebben dit product getest in de praktijk om er helemaal zeker van te zijn dat het doet wat het belooft.

Goedgekeurd door

de klimmers en instructeurs van het SIMOND-team

Reviews

Vragen & Antwoorden

Bekijk ook