PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksgemak

Aanbrengen nadat de laarzen schoongemaakt en goed droog zijn.

Samenstelling

Siliconen en butaangas

Andere bekeken ook

TECHNISCHE INFORMATIE

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

GEVAAR. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen bewaren.Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vlammen en elke andere ontstekingsbron.Niet roken.

Samenstelling:

Bevat minstens 30%: alifatische koolwaterstoffen
Lijst van ingrediënten (Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia): BUTAAN, ISOHEXAAN, POLYDIMETHYLSILOXAAN
Ieder ingrediënt is vermeld met zijn INCI-naam (internationaal naamgevingssysteem voor cosmetica-ingrediënten): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Garantie

2 jaar

OVERIGE INFORMATIE

Product samenstelling

Formule 77.2% BUTANE, 17.1% ISOHEXANE, 5.7% SILICONE

VOORRAADADVIES

Tenir éloigné du feu.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zeer licht ontvlambaar.
Niet inademen.

Anderen gingen je voor

REVIEWS

Loading

Vragen & Antwoorden

VERGELIJKBARE PRODUCTEN