Muggenspray Biovectrol Tropical 75 ml

€7,99 -31%
€549
*Van 20/08/2016 tot 31/12/9999
DSM : X8186150 8186150

Ontworpen voor: bescherming tegen muggen in tropische landen.

Bescherm je tegen muggen in de tropen!


Maat Maattabel

Ophalen in de winkel : Toon winkelvoorraad Laten bezorgen :
Meer
info

PRODUCTVOORDELEN

Insectenwerend

Deze lotion is ideaal voor landen met een hoog risico op malaria.

Langdurig effect

8 tot 10 u bescherming, waterproof, niet vet, neutrale geur.

AFBEELDINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksbeperkingen

Dit product is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: gevaarlijk product

Gevaar: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende verschillende minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Indien de oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking verwijderen volgens de gemeentelijke voorschriften voor de afvoer van afval. Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken en bewaren. Niet gebruiken voor een ander doeleinde dan waar het product voor bedoeld is.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van biociden

Wees voorzichtig met biociden. Lees voor gebruik de bijsluiter en de aanwijzingen op het etiket.

OVERIGE INFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

Gevaarlijk product: Respecteer de voorzorgsmaatregelen.