Privacy statement Decathlon.nl


Decathlon acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Decathlon (zie onze volledige bedrijfsgegevens aan het einde van dit document) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Wanneer u online of in de winkel een aankoop doet, een account aanmaakt, deelneemt aan sportenmetdecathlon, Decashare of aan één van onze andere acties verzamelen wij persoonsgegevens. Dit doet Decathlon ook als u de App download of wanneer u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van de bestelling/ registratie of deelname
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Decathlon verzamelt gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot aankopen, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Decathlon, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s) en de App. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om ons te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. Soms worden Persoonsgegevens door Decathlon gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om in te loggen. Na registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht en eventueel uw bankgegevens. Deze gegevens worden ook bewaard, zodat bijvoorbeeld uw adresgegevens al standaard ingevuld kunnen worden bij elke bestelling. Daarnaast worden in uw account alle aankopen geregistreerd, zodat u uw bestelhistorie snel terug kunt zien. Dit gebeurt middels bijvoorbeeld cookies. Zie hiervoor onze cookieverklaring.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Decathlon. Indien u dit per email, brief of telefonisch doet, bewaren wij enkel de gegevens die u ook zelf aan ons geeft. De persoonsgegevens die u ons toestuurt, worden bewaard voor zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Denk bijvoorbeeld totdat een klacht is opgelost. Bovenstaande geldt ook voor een contactaanvraag via ons contactformulier. Daar vragen wij echter in ieder geval uw naam en emailadres.

Als u zich aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich ten alle tijden afmelden. De toestemming tot het versturen heeft u uitdrukkelijk zelf gegeven via de website of bijvoorbeeld via een opt-in in het bestelproces. U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailings intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar nieuwsbrief@decathlon.com.

Het is daarnaast mogelijk om in de eigen account de mogelijkheid tot het ontvangen van een nieuwsbrief aan of uit te zetten.

Het is mogelijk om op onze website reviews te schrijven over bijvoorbeeld een aangekocht product. U kunt daarvoor een naam/gebruikersnaam kiezen. Houd er rekening mee dat deze naam gepubliceerd wordt en dat u met plaatsing hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij behouden ons het recht voor om eventuele reviews en gekozen schermnamen aan te passen of te verwijderen. Dit zal gebeuren indien wij van mening zijn dat de naam of de review zelf in strijd is met enige wettelijke bepaling, in strijd is met de goede zeden of als wij het vermoeden hebben dat de review niet op waarheid bewust.

Voordat u reviews kunt plaatsen, vragen wij middels een aparte verklaring akkoord met de geldende (privacy) voorwaarden voor het gebruik van de review mogelijkheid. Deze kunt u vinden op de pagina waar u uw review kunt schrijven. U kunt vrij een naam kiezen, waardoor er niet altijd sprake is van een persoonsgegeven.

Wij kunnen u ook uitnodigen om een review over ons of over een bij ons aangeschaft product te schrijven op een extern platform, welke niet onder onze verantwoordelijkheid valt en dit privacy statement geldt niet voor een extern review platform. Een extern platform kent eigen voorwaarden en een eigen omgang met persoonsgegevens die u eventueel daar verstrekt.

U kunt ook gebruik maken van een sportpas. Hiervoor vragen wij de gegevens zoals deze in artikel 1 al zijn vermeld. Deze kaart wordt gekoppeld aan uw account, zodat zowel de aankopen in de fysieke winkel als de aankopen in de webshop in één overzicht te raadplegen zijn. Daarnaast kunnen wij in de fysieke winkels middels het aan de account en de sportpas gekoppelde nummer uw gegevens raadplegen. Bij het aanvragen van een sportpas wordt u ook gevraagd of u de in het artikel 4 bedoelde nieuwsbrief wenst te ontvangen. Daarnaast gelden er voor het gebruik en het aanvragen van de sportpas nadere (privacy) voorwaarden. Deze kunt u inzien op onze sportpas website.

Naast de zogenaamde actieve verstrekking van persoonsgegevens (zoals hiervoor bedoeld) worden er ook op passieve wijze persoonsgegevens verwerkt. Hierbij geeft u niet zelf de gegevens aan ons, maar worden deze gegevens automatisch verkregen. Veelal betreft dit uw IP-adres en is deze verwerking voor statistieken en herkenning voor een volgend bezoek aan onze site. Dit gebeurt middels bijvoorbeeld cookies, beacons en pixels. Zie hiervoor onze cookieverklaring. Waar nodig, gebeurt dit uiteraard slechts met uw toestemming en worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. U kunt er van uitgaan dat onze servers en uw gegevens op een juiste wijze beveiligd zijn. Daarnaast maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Decathlon bewaart en gebruikt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen wij uw gegevens of gebruiken wij uw gegevens anoniem, ten behoeve van interne analyses en rapportages.

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, alvorens van die websites gebruik te maken.

Decathlon gebruikt het e-mailadres van haar klanten tevens voor custom audience targeting via Facebook en Google. Dit houdt in dat Decathlon een specifieke doelgroep (een custom audience) aanmaakt door e-mailadressen uit haar database te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke campagne: alleen deze gebruikers krijgen de campagne wel of juist niet te zien.

Indien u geen deel uit wilt maken van een custom audience, kunt u dit kenbaar maken via het volgende e-mailadres: klantenservice@decathlon.com. Decathlon zal uw e-mailadres niet inzetten voor custom audience targeting.

Decathlon kan er niet voor in staan dat u binnen Facebook geen advertenties meer van Decathlon getoond zult krijgen, omdat niet bij alle Facebookcampagnes gebruik wordt gemaakt van custom audience targeting. Wilt u weten waarom u een bepaalde advertentie van Decathlon getoond krijgt op Facebook? Klikt u dan door op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Wij weten dat privacy voor u van groot belang is. U heeft uiteraard ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie en verwijdering van uw door ons verzamelde gegevens. Ook kunt u Decathlon verzoeken om uw gegevens in een technisch formaat te ontvangen (dataportabiliteit). U kunt uw verzoeken hiertoe indienen per klantenservice@decathlon.nl. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens in de gebruikersaccount ook zelf aanpassen. Dat kan via “mijn account”.

Decathlon is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wijzigen, overdragen of verwijderen van uw gegevens en het verlenen van inzage. Daartoe kan Decathlon telefonisch contact met u opnemen. Sommige gegevens kunnen wij niet verwijderen gelet op de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Voor overige vragen over ons privacy beleid kunt u uiteraard ook contact opnemen. Sinds 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving en onze bedrijfsvoering.

Laatste versie: 05-06-2018

Contactgegevens


Voor vragen en/of opmerkingen rondom privacy kunt u contact met ons opnemen via:

KvK-nummer: 34306685
BTW-nummer: NL819689762B01

Decathlon.nl
Arena Boulevard 83-95
1101 DM Amsterdam

Terug naar boven