Handelen met respect voor Mens & Milieu


Het plezier en de voordelen van sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Dat is het doel van Decathlon. We zijn er dan ook voor alle sporters, van beginner tot veteraan en ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden. Met meer dan 20 eigen merken die exclusief bij Decathlon beschikbaar zijn, weten we steeds weer technische, mooie en kwalitatieve producten aan te bieden. Altijd tegen een zo laag mogelijke prijs en met respect voor mens en milieu. Niet voor niets zijn vitaliteit en verantwoordelijkheid onze belangrijkste kernwaarden.

Fair play tegenover iedereen

Gedurende het hele productie- en verkooptraject houden we aandacht voor iedereen die hierbij betrokken is: van producent en werknemer tot consument. We zien erop toe dat onze producten onder de juiste omstandigheden en volgens de laatste veiligheidsrichtlijnen worden gemaakt. Daarnaast helpen we lokaal mensen sociaal-maatschappelijk te integreren, met initiatieven op het gebied van sport, educatie en werk.

Hoe doen we dat?

  • Bij alle partijen waarmee we samenwerken, controleren we regelmatig of de arbeidsomstandigheden voldoen aan onze strenge normen. Kinderarbeid, dwangarbeid en onveilige werkomstandigheden zijn onacceptabel.
  • Over de hele wereld werken we met lokaal opgeleide productieteams die toezicht houden op onze onderaannemers en verbeteringen aanbrengen waar nodig. We streven ernaar dat in 2019 minstens 85% van deze controles wordt uitgevoerd door teams uit onze eigen organisatie.
  • De Decathlon Foundation helpt bij sociale integratieprojecten met sport als bindmiddel. De afgelopen 10 jaar heeft de stichting 490 teamgenoten geholpen met 290 projecten in 25 landen. En wisten 184.042 mensen in de maatschappij te integreren door middel van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid.

Respect voor het milieu

Onze missie: stabilisatie van onze CO2-uitstoot in 2019. Met inachtname van onze groeiprognose betekent dit een jaarlijks reductie van 20%. Om dit te bereiken heeft het ecodesign van onze producten onze hoogste prioriteit. Alleen zo kunnen we de milieu-impact van onze organisatie beperken. Daarnaast doen we er alles aan om ook bij onze klanten verantwoorde consumptie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een groeiend milieubewustzijn.

Hoe doen we dat?

  • Heldere pictogrammen en een A tot E-classificering geven aan wat de milieu-impact van het product is op onze producten (video). Objectief is dat alle producten tegen 2018 een ecologische score hebben.
  • Plastic tasjes worden niet meer gratis meegegeven. En nog belangrijker: we werken hard aan een milieuvriendelijkere vervanger.
  • We sporen alle partijen waarmee we samenwerken aan te onderzoeken hoe zij de milieu-impact van hun producten en services kunnen verkleinen.
  • In alle Nederlandse winkels is er een werkplaats om producten te repareren en zo de levensduur te verlengen.
Arpenaz 10 liter backpack

Praktijkvoorbeeld: de Arpenaz 10 liter backpack

Door kritisch te kijken naar verschillende industriële processen waren we in staat om bij de Arpenaz 10 liter backpack het aantal gestikte panelen terug te brengen van 21 naar 8. Hierdoor zijn er minder materialen en assemblagelijnen nodig om de tas te maken. Bovendien kunnen er meer tassen per keer verscheept worden.

  • Productietijd: -25 %
  • Aantal stuks per doos: +30 artikelen per doos
  • Verkoopprijs: -40 %

De nieuwe Arpenaz 10 rugzak was Decathlon 's best verkopende product van 2015.

Bekijk het sustainability report
Terug naar boven